Education Fund Holy FamilyCare Centre Ofcolaco

Caring for orphans

Financiën / Finance

Met de directie van het Holy Family Centre is afgesproken, dat de fondsen bij de Stichting in beheer blijven, en dat voor noodzakelijke uitgaven per keer een verzoek zal worden gedaan.
Dit verzoek zal worden beoordeeld tegen de achtergrond van de doelstelling van het fonds, waarna door het bestuur zal worden beslist over honorering ervan.

Met ingang van 2010 beschikt het fonds ook over een bankrekening bij de ABSA bank in Zuid-Afrika onder de naam Tshepang Education Fund.
Met ingang van 2015 de de rekeningen van Tshepang Education Fund opgenomen in het overzicht van Education Fund Holy Family

Omdat ons primaire doel is fondsen te verwerven voor de Holy Family willen we u graag op de hoogte houden van de financiële positie van de stichting.

De actuele balanspositie (Balance) en het overzicht van baten & lasten (Assets & Liabilities) van de afgelopen 5 jaar zijn hieronder als pdf-bestand te downloaden

We came to the agreement with the director of Holy Family Centre that the assets of the fund will be managed by the foundation.
For necessary expenses Holy Family Care Centre will apply for reembursement by sending a funding request, which wil be evaluated by the board with reference to the aims of the foundation.

Starting 2010 our foundation acquired a South African bank account at ABSA Bank under the name Tshepang Education Fund.

Since 2015 the account of Tshepang Education Fund has been incorporated in the survey of Education Fund Holy Family.

Because fund raising is our primairy goal we like to keep you informed about the financial position of the foundation.

The actual survey of assets & liabilties and our balance-sheet  for the past 5 years can be downloaden as pdf below.